Posklizňové linky

posklizňové linky

Na tomto webu naleznete návod jak posuzovat nejdůležitějších části posklizňové linky – potřebné pro čištění, sušení či následné skladování. Při rozhodování o nákupu nové technologie doporučujeme vždy důkladně posuzovat všechny parametry nabízených řešení a to včetně posouzení nákladů na následný provoz.

Naskladnění zrnin

naskladnění zrnin

Dopravníky na obilí jsou určeny na dopravu obilovin a zrnin. Nabízíme dopravníky na obilí jako jsou redlery, korečkové elevátory, kombinované redlery elevátory, příjmové vany, šnekové dopravníky, pásové dopravníky a obilní pumpy. Mechanický způsob plnění je nejrozšířenější, protože dosahuje vysoké výkonnosti při minimálních provozních nákladech.

Vykladnění zrnin

vyskladnění zrnin

Dopravníky na obilí jsou určeny na dopravu obilovin a zrnin. Nabízíme dopravníky na obilí jako jsou redlery, korečkové elevátory, kombinované redlery elevátory, příjmové vany, šnekové dopravníky, pásové dopravníky a obilní pumpy. Mechanický způsob plnění je nejrozšířenější, protože dosahuje vysoké výkonnosti při minimálních provozních nákladech.

Čističky zrnin

čistička obilí

Čističky obilí jsou určeny pro všechny provozy, kde se provádí čištění a předčištění obilí a dalších zemědělských plodin. Na těchto strojích je možné čistit všechny druhy zemědělských plodin podle použitých sít. Důležitou vlastností moderních čistících strojů je oddělení lehkých nečistot a příměsí. To lze dokonale provést pouze za pomoci vzduchového čištění.

Sušárny zrnin

sušárny zrnin

Dobu sklizně ovlivňuje velké množství faktorů a sušárny zrnin umožňují pěstitelům provést sklizeň tehdy, kdy je to nutné a zrnina se dosuší na vlhkost, která je vhodná pro skladování. Použitím sušáren zrnin dochází ke značnému omezení rizik a ztrát. Začněte se sklizní dříve a minimalizujte tak možné ztráty způsobené poničením, potlučením a položením obilí.

Skladování zrnin

skladování zrnin

Skladování zrna v suchém stavu vychází z poznatku, že v obilí s malým obsahem vody probíhají všechny fyziologické procesy pomalu, omezuje se rozmnožování a škodlivá činnost mikroorganismů a skladištních škůdců. Využívá se metody zchlazování a aktivního větrání. Totiž při nízké teplotě se životní činnost všech živých složek snižuje nebo zcela zastavuje.

Čističky obilí

cisticky-001-min.png

Pro potřebu předčištění i jemného čistění obilí jsme schopni dodat v různých výkonových úrovních jak aspirační čističky zrnin, tak síťové či bubnové čističky zrnin. V případě bližších informací kontaktujte naše obchodní oddělení.

Čištění zrnin

cisticky-002-min.png

Platné předpisy požadují zbavit obilí před uskladněním hrubých nečistot a příměsí. Důvodem je především odstranění možného zdroje plísní a různých toxinů, které mohou být velmi nebezpečné pro zdraví člověka. Pro tyto účely je vhodné použít kombinované čističky a předčističky obilí. Čistička na obilí musí splňovat především dva nezbytné předpoklady: vyčistit obilovinu na maximální čistotu, a to s co nejnižšími náklady. Na výslednou kvalitu zrna má velký vliv konstrukční řešení stroje a princip čištění, u moderních čističek vždy po sítovém čištění následuje vzduchové čištění. Základním požadavkem na čistící technologie je dostatečný dosahovaný výkon při jednoduché konstrukci a s tím dosažení vysoké účinnosti čištění zrna.

Čističky a předčističky

cisticky-003-min.png

Předčističky slouží k odstranění hrubých nečistot a lehkých příměsí a jsou základním stupněm v procesu posklizňového zpracování zrnin. Jednotlivé předčističky se liší především výkonem. Čističky zajišťují nejintenzivnější stupeň čištění při úpravě osiva s dvěmi až čtyřmi rovinami sít. Vnitřní struktura čističky zajišťuje kvalitní kalibraci obilovin, luštěnin i jemných semen.

V případě, že uvažujete o modernizaci či výstavbě nové posklizňové linky, ozvěte se nám, rádi vám navrhneme nejlepší možné řešení pro váši budoucí investici do zpracování a skladování zrnin.

Ukázky čističek obilí najdete ve fotogalerii: fotogalerie.png

Pro stažení stránky ve formátu PDF klikněte na ODKAZ

Akční nabídky